INDIVIDU

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor jou als individu.

TEAM & ORGANISATIE

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor teams en organisaties.

720° Feedback


Onderdeel van team- en organisatie begeleiding kan zijn de 720° Feedback.  Hierin wordt het krachtenveld van het team in kaart gebracht. 720° Feedback maakt een meer objectieve feedback mogelijk. Er vindt namelijk een projectieve correctie plaats in de feedback meting. Bijvoorbeeld als een feedbackgever (extreem) gevoelig is voor autoriteit dan zal de feedbackontvanger al snel als autoritair worden gekenmerkt. 720° Feedback filtert die gevoeligheden eruit omdat alle feedbackgevers een zogenaamde projectieve correctie meting invullen tijdens de 720° Feedback. Niet eerder was feedback zo objectief!

720

 

Hoe het werkt

Je kunt er voor kiezen om 720° Feedback individueel in te zetten ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling of een team elkaar feedback laten geven om een ontwikkeling in een team te bevorderen.

Individueel

Een team (of een selectie van een aantal mensen) geeft 1 persoon feedback

Hier is 1 persoon de ‘feedback ontvanger’ en de anderen zijn ‘feedbackgever’. Zowel de feedbackontvanger als de feedbackgever(s) doen een ACT meting  (zie http://krachtontwikkelingadvies.nl/diensten/de-actme%C2%AE-analyse.html voor meer informatie over deze analyse).  Ook krijgen zij een vragenlijst om in te vullen.

De feedbackontvanger heeft vervolgens een persoonlijk analysegesprek en daarbij de gefilterde feedback (de 720° feedback). Het complete rapport wordt toegelicht in het gesprek. In dit gesprek wordt duidelijk waar de natuurlijke krachten zitten en hoeverre die ook geleefd en door anderen ervaren worden. Er wordt aandacht besteed aan de consequenties daarvan en de keuzemogelijkheden die er al dan niet zijn om krachtiger te worden.

De feedbackgever heeft de keuze voor een volledige of een beperkte terugkoppeling.

De beperkte terugkoppeling betreft een korte rapportage per mail met de feedback die hij gegeven heeft. Dit is een bevestiging van wat diegene heeft ingevuld in het systeem.

De volledige terugkoppeling voor de feedbackgever betreft evenals de feedbackontvanger een persoonlijk analyse gesprek waarin de feedback die is gegeven wordt meegenomen. Zowel de gefilterde als de ongefilterde feedback over de feedbackontvanger worden in beeld gebracht wat een krachtig spiegelbeeld geeft.   

Team

De aanpak is in aanvang hetzelfde als op individueel niveau. Een ieder vult een meting en een ieder vult feedback voor de feedback ontvanger.

Wanneer een team van 5 leden 720° Feedback doet, dan vult elk teamlid dus eenmaal de meting in en 5 maal de vragenlijst (voor elk teamlid inclusief zichzelf 1).

Na de individuele analysegesprekken volgt een intervisiesessie met het hele team. Het krachtenveld incl. de gefilterde én de ongefilterde feedback wordt in beeld gebracht. Zo kunnen projecties zichtbaar gemaakt worden, geadresseerd en aangepakt worden.