INDIVIDU

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor jou als individu.

TEAM & ORGANISATIE

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor teams en organisaties.

De ACTMe® analyse


De meting is een analyse die zelfinzicht geeft. Deze is empirisch onderbouwd en gebaseerd op de theorieën van de psycholoog Carl Jung. Carl Jung is beroemd geworden in de jaren ’70 doordat zijn theorieën over het in kaart brengen van iemands persoonlijkheid uitgewerkt zijn in een model; de MBTI. De ActMe® anlayse is een verdieping van de MBTI en maakt gebruik  van je onbewuste, wat meer zelfinzicht geeft dan elk ander persoonlijkheidsonderzoek.

Het geeft inzicht in waar van nature je kracht ligt en de daarbij behorende competenties, welke (natuurlijke) competenties je (nog) niet ontwikkeld hebt (potentieel) en welke je vooral niet moet gaan ontwikkelen (terecht onbenutte deel). Zo kun je ook zien in hoeverre je dichtbij je kracht zit in de functie die je uitoefent. Vanuit dit beeld kun je uitstekend beslissingen nemen ten behoeve van je verdere ontwikkeling. In feite kun je het beeld wat van jezelf naar voren komt gebruiken als 'startpunt/onderlegger' voor zelfontwikkeling en het ontwikkelen van teams. De meerwaarde van deze meting is ook dat je vanwege het onbewuste aspect niet verleid wordt om te manipuleren of jezelf anders voor te doen. 

De meting vindt plaats door het uitzetten van een link via mail. De meting kost gemiddeld 20 minuten tijd. 

Resultaat van de analyse

Het zelfinzicht en de zelfreflectie die uit de meting voortkomt vergroot je bewustzijn en daarmee je beslisruimte. Dit geeft meer gevoel van eigen verantwoordelijkheid bij het maken van keuzes in je werk en privé. Hoe meer mensen het gevoel hebben zelf hun beslissingen te kunnen nemen hoe gelukkiger en succesvoller ze in het leven blijken te zijn.

 

Onderlegger