INDIVIDU

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor jou als individu.

TEAM & ORGANISATIE

Lees meer over wat wij kunnen betekenen voor teams en organisaties.

TGI


In mijn praktijk werk ik met de principes van Thema Gecenteerde Interactie.

Themagecentreerde Interactie (TGI) is een systeem van waarden en uitgangspunten en een concrete methodiek voor constructieve samenwerking en leiderschap. TGI is geschikt voor iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen voor de effectiviteit van organisaties, teams, projectgroepen, cursusgroepen of onderwijssituaties.

TGI bevordert gelijkwaardigheid, levendigheid en creativiteit in samenwerkingsrelaties en stimuleert zowel de leiders als de deelnemers om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Een van de centrale methodische uitgangspunten is het balanceren tussen vier factoren:

Ik – de mensen als persoon, als individu

Wij – de samenwerkingsprocessen, de groep, het team

Het – de gezamenlijke opgave en doelen, de taak

Globe – de contextfactoren die van belang zijn.  

 
4 feactorenmodel                                                                            

 

TGI gaat ervan uit dat deze vier factoren van evengroot belang zijn en dat zij elkaar onderling beïnvloeden. Door de samenhang tussen deze factoren te onderzoeken wordt duidelijk welke thema’s aangepakt moeten worden. Het biedt een kompas waarmee elke leidinggevende richting kan geven aan het omgaan met actuele situaties, leer- en veranderingsprocessen.

TGI roept mensen op de eigen vrije ruimte om invloed te nemen en keuzes te maken te verkennen en te gebruiken. Dit vanuit een besef van verantwoordelijkheid voor zichzelf én het geheel waar ze deel van uitmaken. In de woorden van Ruth C. Cohn, de grondlegster van TGI: ‘Be your own chairperson!’ In het leidinggeven vanuit TGI speelt het stimuleren van de zelfsturing van mensen dan ook een belangrijke rol.

 

Thema gecentreerde interactie in beeld

Thema Gecentreerde Interactie in beeld